Calvin Klein Badpak  thumbnail

Calvin Klein Badpak

Published Dec 13, 22
6 min read

Badmode Almelo

40 Plafond leest zijn eigen filemelding voor: “Heel Nederland schijnt weer één grote file te zijn, als ik dat zo hoor. De A12 tussen Dalden en Rochelten: verstopt, geen beweging te krijgen op het Klaverblad bij Fnuik, de Brestunnelweg moet u even mijden als dat even kan, die moet omzeild worden.

Aha, ik ontvang het bericht dat De B12 tussen Dispoint en Oisterwijk wordt vrijgemaakt door een bulldozer, daar kunt u dan straks weer vrolijk overheen tuffen . Dan de E100: geheel verlaten, dit vanwege de melding een uurtje geleden dat er daar een file van belang zou zijn” + uiteenzetting over het nut van filemelding.

10 extra info van Nanette Wijl wordt zomaar door gesprek met Dolman heen gebroken. Achteraf houdt P hier een tirade over. “een paar weken geleden heb ik op m’n falie gehad omdat ik door Mark van Amstel heen gepraat zou hebben, maar nu is het andersom”21 - alkmaar badmode. 28. 40 man:? Geen bijzonderheden27.

34 (bikini dames). 24. 10 verkeersinfo van een vrouw, + gesprek: Zie onder bij mooie dialogen. 35. 29. 40 “meneer de Marcas, zat u vroeger niet bij de hoorspelkern?…”enz. Donald de Marcas leest onverstoorbaar voor, Plafond praat er doorheen. 36. 31. 10 verkeersinfo-jingle: ‘Hoe is het op de weg’. Info met Ina Vonk.

je meent het…. klaar?…o…goed zo…. Jan de Vries!, oh niet, hoe dan?”, maar geen info. (Uitzending zonder Schippers live)42 28. 20 Plafond leest wegeninformatie uit Frankrijk: “het is vreselijk”… “een soort hidalgo, heet dat zo?”… “een berg auto’s aan de kant”…” Men kan beter niet naar de wc gaan vanwege een vreselijke wc-bril-besmetting.

Dat zal in het Frans misschien ook zo zijn, in het Engels niet, daar is alles you. En het probleem is, vooral met radio doet dat zich voor, hoe spreek je de mensen aan, want je weet natuurlijk niet wie er allemaal naar luisteren, hoe die aangesproken wensen te worden (…) Mag ik even? Maar nu heb ik een plan om een nieuw nederlands woord te introduceren, die dat probleem oplost(…)Kijk, in het engels heb je you, en dat kan zowel u als je betekenen, dat kan je zelf opmaken.

Badmode Merken Dames

Dus voortaan zeg je (….): ja, u hoort het goed zeg je dan niet meer, dan zeg je: ja, joe hoort het goed. Dat is even wennen, en er zijn natuurlijk een heleboel taalpuristen die zeggen ja maar dat is een engels woord, nou, ik zeg dan gewoon, er zijn heel veel engelse woorden gemeengoed geworden, en bovendien, dat Nederlands gaat toch op den duur verdwijnen…zoals het fries ook, het is heel zielig voor de Friezen(…)maar het Nederlands is het fries van de wereld. alkmaar badmode.

E Ik vraag alleen aan jou of dit de allereerste keer is dat je met dit plan komt. Kijk, als dat niet zo is dan zijn we niet geïnteresseerd als VPROPr Als dat wel zo was was het al lang gemeengoed geworden, dus dat is helemaal gezeur wat je nou verkoopt - alkmaar badmode.P Wat was er dan fout? V Eh…van alles. P Van alles? Wacht even, dus A 67…3 km…is het precies 3 km? V Nee, precies vier. P Precies vier? Dat is heel wat anders dan drie. V ja…P Dan moet u dat niet zeggen (alkmaar badmode). Zullen we het hier maar bij laten dan? Of is er nog meer file inmiddels ontstaan? V Nee, dit was alles.

P Ja, zullen we daar es over praten, om die fileberichten een beetje op te peppen dan, dat het een beetje ook eh…. V Ja, is goed, straks na vieren. P Tijdens Tom Blom? V Tijdens Tom Blom. P Ja? V Ja hoor, prima. P Die Tom Blom, wat vindt u daar eigenlijk van? V Ja, nou, tot na vieren dan. alkmaar badmode.

P Wie vindt u aardiger: Tom Blom of mij? V U natuurlijk. P Ja? V Ja. P O, dat zal ik even…ja, echt waar? V Echt waar. P Maar wat is er zo leuk aan mij dan? V Ja dat weet ik niet, daar denk ik dan nog even over na.

17. 20 Gesprek Plafond, Knasterhuis en Wim Verstappen:P Jaap, waarom ben joe niet eh, K geschoren. P op Koninginnedag. K Eh, Wim en Verstappen. En in kader van onze filmrubriek Bredduvang filmtip jaar en nu(…)P praat Jaap Knasterhuis nu met Wim Stappen. Ver.(…)K nu dan toch ook Verstappen aan lijn vanwege nieuwe film in productie.

Marie Jo Badmode 2021Ik luister geïnteresseerd toe. K Dag meneer Stappen en ook eh wel. P Is dat Verstappen? K En Plafond…P Ja hier is Jaap Knasterhuis voor joe aan de telefoon. K Plafond even mond houden en dan wel nu gesprek met Knasterhuis. Rode Bikini. V Zo. Goedendag meneer Knasterhuis. Leuk u eens aan de telefoon te hebben.

En. Ja. Ook. V Zeer vereerd. alkmaar badmode. K Sorry en wel, dan nu, vraag. Nieuwe film titel ‘Ratelrat’ in productie.(…)K Nu dan toch in Ratelrat in Friesland gaan spelen en veel lachen ook. (…)P Waarom ben joe consequent in het zwart gekleed en is dat misschien nu dan anders in verband met Koninginnedag? V Nee, altijd in het zwart gekleed.

V Omdat ik een keer met, ik meen met Knasterhuis was ik op het eiland Man, met een heer Knasterhuis…K Eh, correct geciteerd - alkmaar badmode. V Correct, en toen werd die heer Knasterhuis werd in alle mogelijke gelegenheden geweigerd, omdat hij geen zwart pak aanhad konden we ’s avonds niet eten. Sindsdien heb ik besloten altijd een zwart pak aan te hebben.

P Zonde om die gedachten allemaal maar te laten gaan, dat is misschien wel een aardig script zit daar in? K Irish Myst ingeademd, met stranden en, wel. (…)P Is dat wat die film, wordt dat wat? K Correct, Verstappen. alkmaar badmode. V Ja, dat wordt wat. Ja, dat wordt heel leuk.

P Ik hoorde iets over een rit over de Afsluitdijk met 210 km per uur waarin iemand ook moest wuiven, en dat kan toch helemaal niet? V O, dat kan heel goed. Rode Bikini. P Want dan waait je arm er toch af of die komt bekneld?(…)K En is film niets anders eigenlijk dan fantasie en juist dingen die niet kunnen en toch waargemaakt worden in film.

(Plafond praat door). Plafond mond dicht. (…) Knasterhuis loopt mopperend weg, Plafond probeert hem tegen te houden. V Dit soort spanningen, komt dat ook in andere vakken dan de cinematografie voor? P Ja, je kan lekker lullen professor. We moeten dit afronden. Eh, dankjoewel…V Nou graag gedaan, P Willem Verstappen.

Amoena Prothese Badmode

V Dankuwel. K Tot dan. V Tot dan(..) De vraag is nu altijd, wie hangt er het eerste op, maar ik zal het niet zijn. K Ah. alkmaar badmode. P O, nou we zetten toch maar een plaat op, namelijk de platenkeuze van Jaap Knasterhuis. K Eh, ik hang mij het eerste op en dan nu dan platenkeus daarvóór nog.

Latest Posts

Goedkope Vakantie

Published Oct 16, 23
6 min read

Strand Vakantie

Published Oct 13, 23
5 min read

Vakantie Malediven

Published Oct 09, 23
3 min read